Mann og hockeykøllegrafen: Mina vs. Benestad

Michael Mann er mannen som spesielt knyttes til  den kjente, og etter hvert diskrediterte hockeykøllegrafen. Grafen kalles slik siden den viser hvordan jordens temperatur har vært relativt lav frem til ca år 1900, hvor den stiger enormt mye. Steve McIntyre og Ross McKitrick kritiserte hvordan Mann hadde brukt proxyer, dvs variable som skal bevise temperaturforandringer.

Og så var krangelen i gang.

Jeg har skrevet noen innlegg på forskning.no og fått svar fra Rasmus Benestad:

På tide at Benestad tar et statistikkurs
Skrevet av Espen Vestre, 2009-11-29 09:03:59
…dersom han fortsatt ikke skjønner kritikken mot hockeykøllegrafene. Hvordan skal klimaforskerne ha noe som helst håp om å gjenopprette tilliten hos oss som forstår Steve McIntyre’s kritikk så lenge den avvises på denne måten?
Statistikk og hockeykøller
Skrevet av Rasmus Benestad, 2009-11-29 10:38:17
Jeg takker Espen Vestre for spørsmål, og jeg kan forklare hvorfor jeg ikke er oberbevist av Ross McKitrick eller Steve McIntyre. Det er spesielt 3 hndelser som jeg har bitt meg merke til.

1. McIntyre har brukt mye ressurser på å argumentere at ‘hockekølle’-formen til kurven er suspekt, og at det er et resultat av prinsipal-komponent-analyse (PCA; som er et stykke lineær algebra ofte benyttet i dataanalyse). Dette spørsmålet er bak mål, for PCA endrer ikke på informasjonen i dataene, men reorganiserer dem på en slik måte at de er lettere å håndtere. Derimot ville et fornuftig spørmsål vært hvor stor varianse de ulike modene forklarer og hvor mye vekt de ble tillagt i den etterfølgende regresjonsanalysen. Så McIntyres uttalelse tyder på at han ikke egentlig visste hva han snakket om (en annen ting er at Mann gjorde analysen omigjen uten å innvolvre PCA og fikk likt svar).

(2) I en artikkel i 2004 argumenterte McKitric & Michaels at det meste av den globale ppvarmingen kunne forklares av økonomisk aktivitet (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/are-temperature-trends-affected-by-economic-activity/). Men de hadde gjort noen helt fundamentale feil som gjorde deres konklusjoner ugyldige – de hadde antatt at alle målingene og økonomiske data var helt uavhengige av hverandre. En ting er at de samme økonomiske faktorene gjelder for alle målingene fra samme land, men man må også ta høyde for korrelasjonen i rom.

(3) McIntyre omtalte en statistisk test jeg har utviklet (publisert i 4 fagfellevurderte tiddskrifter, og ligger fritt tilgjengelig som åpen kilde på http://cran.r-project.org – iid.test). Hans kommentar var ‘godag-mann-økseskaft’.

Jeg tror hverken McKitric eller McIntyre (eller Michaels) er veldig sterke i statistikk – men det forhindrer dem ikke å være veldig høylydte. Desverre har jeg inntrykk at alt for få forskere har et veldig godt grep på statistikk.

Statistikk og hockeykøller
Skrevet av Mina , 2009-11-29 14:50:52
Jeg har videreformidlet svaret du ga til Espen Vestre til Steve McIntyre på CA. Han sier følgende:

Steve: As to 1) our criticisms of Manns PCA were acknowledged by both Wegman and North reports. Contrary to Benestads false claim, we identified the effect of the PCA modes and showed that MAnns hockey stick derived from strip bark bristlecones, proxies known to be questionable as temperature proxies and which the NAS panel said should be avoided. There are other ways of using the flawed bristlecones besides Manns flawed PCA and these have been discussed and criticized on many occasions at CA.

2) I had no involvement with the Michaels paper and do not understand why any merit or lack of merit of that paper should reflect on me.

3) Could you refer me to the comment being criticized? For example, I agree with Rasmus on the following prediction made at realclimate, but do not regard it as a particularly searching observation:

I can easily predict that the summar will be warmer than current (winter) conditions

Det ser altså ut til at du har misforstått hva kritikken mot hockeykøllegrafen går ut på. Hvis du har utdypet dette andre steder, kan du gi oss en link? Og hva var «goddag-mann-økseskaft»- kommentaren fra McIntyre på din statistiske test?

Statistikk og fremtidsscenarier
Skrevet av Rasmus Benestad, 2009-11-29 16:21:13
(1) Poenget er at PCA kun brukes til å organisere dataene for å gjøre datamatrisene mer medgjørlige. Det viktige spørsmålet er hvor mye varians hver av disse forklarer, og om hvor mange som skal med i videre analyse. Siden brukes et visst antall i disse, representert som datamatriser, i en regresjonsanalyse som sier hvor mye vekt som skal legges på de enkelte for å gjenskape temperaturen. Derfor er det ikke så viktig om en av disse komponentene har en form som en ‘hockeykølle eller ikke’.

(2) Det er riktig som Steve McIntyre sier at han ikke har noe med denne studien, men hovedforfatteren var Ross McKitrick, som var forfatter nummer 2 på artikkelen som kritiserte Mann-kurven.

(3) ??? Jeg tror ikke helt jeg klarer å følge logikken her (‘I can easily predict that the summar will be warmer than current (winter) conditions’)

Men jeg ser at jeg er blit dedikert en oversikt med sitater på: http://www.climateaudit.org/?p=464

Så morsomt! Men er det noen som syns at slikt er seriøst?

iid-testen er laget for å sjekke om data er ‘Independent and Identically Distributed’. Dersom det finnes autokorrelasjon (ikke independent) eller at variablens statistiske egenskaper (fordeling), så vil det kunne gi et utslag.


Fortsatt ikke overbevist om de statistiske metodene
Skrevet av Rasmus Benestad, 2009-11-30 08:22:36
Så vidt jeg vet er hverken Steve McIntyre eller jeg eksperter på kvaliteten sv de ulike proxiene, så jeg vil anbefale å sjekke dette om de omtalte Brisslecone-proxiene virkelig er så upålitelige som man skal ha det til. Men PCA fremhever de seriene som har mest varianse – dvs de største gruppene av ulike proxier som svinger mest i takt. Det er regresjonanalysen som da finner ut om disse så matcher med temperaturene. Dersom Brisslecone var så upålitelige som man skal ha det til, er det et interessant spørsmål om hvorfor de da matcher temperaturen så godt. Et like relevant spørsmål er om hvor stor vekt de egentlig har i analysen og hvor mye de har å si for sluttsvaret. I senere analyser, som gir lignende svar, har ikke Mann brukt PCA og han har gjort analysen med og uten disse proxiene – og det ser ikke ut til å ha noe å si for konklusjonene. Jeg har lest både hans artikler og McIntyres artikler med et åpent sinn, og jeg må si at jeg er mer overbevist av Mann. Det er også det vitenskaplige miljøet – se bare på hva de har publisert av fagfelle-vurderte artikler om klima i den vitenskaplige litteraturen (forsøk scholar.google.com). Når jeg i tillegg leser respnsen hans mht ulike temaer som får meg til å stusse, og når han etter min mening holder seg på et sandkasse-nivå i sin blogg, så velger jeg ikke å ta ham så seriøst heller (jeg legger merke til at noen av mine kolleger synes at han har noe fornuftig å si, men det er deres sak).

Solid kritikk av hockeykøllegrafen

Skrevet av Mina, 2009-11-30 21:02:19
Med tanke på ditt engasjement på RealClimate er det kanskje ikke så rart at du ikke synes noe om gjengen på ClimateAudit. Det lønner seg likevel å fokusere på den faglige kritikken. McIntyre og McKitrick fikk tross alt støtte for sin kritikk av Manns hockeykøllegraf i Wegmanrapporten. Og Edward Wegman er utvilsomt en dyktig statistiker.
Når det gjelder fagfellevurderte artikler er det viktig å huske at et av funnene i den så kalte Climategate-skandalen nettopp handler om hvordan et sterkt klimaforskningsmiljø systematisk har jobbet med å holde kritiske artikler unna tidskriftene hvor slik vurdering skulle finne sted.
Solid kritikk av hockeykøllegrafen
Skrevet av Rasmus Benestad, 2009-12-01 08:07:09
Takk for respons Mina. Jeg har ingen formening om Edward Wegman, og jeg var heller ikke tilstede under høringen – som hadde en mer politisk art. Men det var også en NAS-høring, som i store og det hele ‘godkjente’ Manns analyse.

Men for min del, legger jeg mest vekt på min egne vurderinger etter å ha lest artiklene nøye selv, og etter mine tolkninger av uttalelsene til Steve McIntyre.

Spør deg selv – hvorfor skulle ikke Bristlecone-dataene være gyldige? Hva er det som gjør at disse trærne ikke responderer overfor endringer i klimaet? Sjekk referansene som McIntyre siterer – jeg gjorde det for noen år siden (det kan jo ha kommet noen nye), og fant ikke at disse kategorisk mener at Bristlecone-dataene er suspekte – det var mer en spekulasjon.

Og nå kommer vi til mitt favoritt-poeng. Den statistiske analysen (regresjonen) som utføres i rekonstruksjonen av slike temperaturserier vil avdekke om disse treringene fra Bristlecone er suspekte. Er det en god match, så er de sannsynligvis gode. Er det en dårlig match, vil analysen ikke legge vekt på dem, så da spiller det ingen rolle.

Standard fremgangsmåte for ststistikere vil være å legge vekt på slik statistisk analyse, som jo vil avdekke om det er svakheter i dataene. Jeg kan ikke se at McIntyre har fulgt en slik norm – han har i stedenfor påstått at formen på kurven og Bristleconedataene er suspekt

Statistikk og troverdighet

Skrevet av Mina, 2009-12-01 22:28:17
Du sier at McIntyre og McKitrick ikke er spesiellt sterke i statistikk, og at deres kritikk av hockeykøllegrafen derfor ikke er noe å legge vekt ved. Jeg viser til at en av USAs fremste statistikere konkluderer med at Mann tok feil, og at McIntyre/McKitrick hadde rett. Er det da ikke naturlig å tro mer på McIntyre /McKitrick enn Mann? NAS kan heller ikke brukes til å forsvare Mann; panelets leder Gerald North vitnet nemlig om at de kom til samme resultater som det Wegman-rapporten gjorde (http://energy.probeinternational.org/climate-change/lawrence-solomon-under-oath-north-faults-mann-too). Igjen: det ser unektelig ut som om Mann har gjort en dårlig jobb med metodologien sin. Det er ikke så lett å skjønne at du fortsatt holder fast ved at det er Mann som har rett.
Reklamer

Stikkord: , , , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: